รถเข็นของฉัน (0)

ติดต่อ
info@oceanworksinc.com
ข้อมูลร้านค้า

จันทร์-ศุกร์, 9.00-17.00 น.

เส้น ทาง

๑๑๖๑๑ซานง่ายดาย
สวีท๑๐๒๐
ลอสแอนเจลิส, ๙๐๐๔๙

๑๑๖๑๑ซานง่ายดาย
สวีท๑๐๒๐
ลอสแอนเจลิส, ๙๐๐๔๙

จันทร์-ศุกร์, 9.00-17.00 น.

Rob Ianelli
Co-Founder & President
Vanessa Coleman
Co-Founder & CEO
Patrick Todd
VP of Sales
Martin Pavlik
Director of Sales, Europe
Stephen Lederer
VP of Operations
Philip Finnance
Director of Strategic Partnerships
Jesse Straus
Director of Brand
Patryk Januszewski
Tech Lead & Principle Engineer

BOARD OF DIRECTORS & ADVISORS

Jeffrey Sudikoff
Chairman
Jamie Weston
Board member
PETER HARTZ
BOARD MEMBER
NEAL OKARTER
ADVISOR TO THE BOARD
Ken Morse
Advisor