รถเข็นของฉัน (0)

ติดต่อ
info@oceanworksinc.com
ข้อมูลร้านค้า

จันทร์-ศุกร์, 9.00-17.00 น.

เส้น ทาง

๑๑๖๑๑ซานง่ายดาย
สวีท๑๐๒๐
ลอสแอนเจลิส, ๙๐๐๔๙

๑๑๖๑๑ซานง่ายดาย
สวีท๑๐๒๐
ลอสแอนเจลิส, ๙๐๐๔๙

จันทร์-ศุกร์, 9.00-17.00 น.

Vanessa Coleman
Co-Founder & CEO
Patrick Todd
VP of Sales
Martin Pavlik
Director of Sales, Europe
Jesse Straus
Director of Brand
Patryk Januszewski
Tech Lead & Principle Engineer

BOARD OF DIRECTORS & ADVISORS

ROB IANELLI
Co-Founder
Jeffrey Sudikoff
Chairman
Jamie Weston
Board member
PETER HARTZ
BOARD MEMBER
NEAL OKARTER
ADVISOR TO THE BOARD
Ken Morse
Advisor